شرایط زمین زرشک

مراحل کاشت زرشک

مراحل کاشت زرشک ما در سایت زرستون مراحل کاشت زرشک را برایتان باز گو می کنیم . معرفی گیاه زرشک زرشک گیاهی بومی مناطق نیمه گرمسیری تا معتدله است. در نواحی مختلف کشور از جمله استان‌های خراسان جنوبی، تهران، آذربایجان غربی، کرمان و ...
0